Presentació

Aquest blog serà una eina que utilitzarem els alumnes de quart , el professorat i tots aquells que vulguin col.laborar en aquest projecte. 
El nostre objectiu és donar resposta a algunes preguntes que ens hem qüestionat relacionades amb el món de les abelles, així com fer-nos expert amb algun aspecta i després esser capaços de compartir-ho amb els altres equips utilitzant mitjans tecnològics i exposicions orals.

2 comentaris: